Je persoonsgegevens worden verwerkt door Mediafin nv, KBO 0404.800.301 (de “verwerkingsverantwoordelijke”) omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en het beheer van de betalingen die wij aan jou doen in het kader van onze samenwerking. Je gegevens kunnen overgemaakt worden aan eventuele partners inzake dit betalingsverkeer. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij verzameld werden. Je hebt recht op inzage en verbetering  van deze gegevens.